ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET OBCE BŽANY

Aplikace Ministerva financí MONITOR

https://monitor.statnipokladna.cz/ucetni-jednotka/00266264/prehled?rad=t&obdobi=2112

 

 

 

 

 

Kalendář

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Facebook

 
 

CzechPOINT

Czech POINT

Aktuální počasí

dnes, sobota 10. 6. 2023
slabý déšť 22 °C 12 °C
neděle 11. 6. jasno 21/11 °C
pondělí 12. 6. jasno 19/8 °C
úterý 13. 6. slabý déšť 11/6 °C

Brána do Čech

Brána do Čech

 

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ OBCE BŽANY

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií -
Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu
Životní prostředí.
...................................................................................
Předmětem podpory je instalace lokálního výstražného a varovného systému
a následná digitalizace povodňového plánu s cílem napomoci správnému posouzení
povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů. Realizací projektu bude
30 obyvatel chráněno protipovodňovými opatřeními a jedna obec digitálním
povodňovým plánem.

Celkové způsobilé výdaje: 1 909 238 Kč
Dotace EU: 1 336 467 Kč (70%)
Příspěvek příjemce podpory: 572 771 Kč (30%)

Datum zahájení realizace projektu: 23. 9. 2019
Datum plánovaného ukončení projektu: 31. 12. 2020

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace: Obec Bžany

logo

logo

 

Informace ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Navigace

Obsah

Lesní hospodářství obce Bžany.

 

V souvislosti s restitučními řízeními a navrácením práva užívání došlo v rámci bývalého lesního hospodářského celku Lovosice k výrazným změnám ve vlastnictví lesa. V roce 2001 byl lesní majetek navrácen i obci Bžany, další, menší část byla předána v roce 2005. Tento restituční proces je v současné době ukončen a další vlastnické změny lze očekávat jen v omezeném rozsahu.

LHC Bžany se rozkládá na obou březích řeky Bíliny. Převážná část výměry LHC se nachází na pravém břehu řeky, severně od obce Bžany. LHC je nesouvislý, druhá část majetku leží v blízkosti obce Lhenice. LHC leží v katastrálních územích Bžany, Lhenice u Bžan, Lysec a Velvěty.

Přehled lesních ploch (výměra):

Katastr: 617342 BŽANY  32,0548
Katastr: 617351 LHENICE u BŽAN 22,7883
Katastr: 689653 LYSEC  30,5627
Katastr: 743127 VELVĚTY 2,5551

 

Platnost lesního hospodářského plánu 1.1.2007 - 31.12.2016

Kategorizace lesů:

Z důvodu ochrany přírodního léčivého zdroje je lesní majetek Obce Bžany LHC Bžany zařazen podle § 8 odst. 1 písm. b) do subkategorie 31b - lesy v ochranných pásmech zdrojů přírodních léčivých a stloních minerálních vod.

1.     kategorizace lesů: z celkové plochy porostní půdy 84,24 ha je v kategorii lesů zvláštního určení zařazeno 84,24 ha.

2.     pozemky určené k plnění funkcí lesa představují úhrnem 87,95 ha, z toho je 3,71 ha bezlesí a 84,24 ha porostní půda.

  ...........................................................................

Nový lesní hospodářský plán platný od 1.1.2017 do 31.12. 2026

   Textová část LHP - LHC Bžany 407403     zde ke stažení

Nová výměra lesních pozemků činí celkem 89,09 ha

..........................................................................................

Hospodářské cíle vlastníka

Záměry hospodaření:

1. Snažit se o hospodaření trvale udržitelným způsobem a zajištění schopnosti

    samofinancování lesního majetku.

2. Preferovat nejen dřevoprodukční funkci lesa, ale postupně zvyšovat i funkce

    ostatní, hlavně rekreační.

3. Pestrou dřevinnou skladbou s velkým zastoupením MZD zajistit dostatečnou

    odolnost lesního ekosystému proti abiotickým a biotickým činitelům a dále

    zlepšit přirozené lesní prostředí.

4. Podél cest vysadit jehličnaté dřeviny.

5. Průběžně udržovat stávající lesní cesty především zajištěním odtokových

    poměrů, opravou svršku cest a jejich vysýcháním (prořez okrajových stromů a 

    keřů).

 

Od 1.7.2012 vykonává funkci OLH fi. JACER-CZ a.s., Bystřany, pověřená osoba Ing. Ferkl.

Od 11/2014 pověřená osoba za obec pan Jakub Adamec - tel. 725 518 604

v lese