Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Obec Bžany
Bžany

Lesní hospodářství

V souvislosti s restitučními řízeními a navrácením práva užívání došlo v rámci bývalého lesního hospodářského celku Lovosice k výrazným změnám ve vlastnictví lesa. V roce 2001 byl lesní majetek navrácen i obci Bžany, další, menší část byla předána v roce 2005. Tento restituční proces je v současné době ukončen a další vlastnické změny lze očekávat jen v omezeném rozsahu.

LHC Bžany se rozkládá na obou březích řeky Bíliny. Převážná část výměry LHC se nachází na pravém břehu řeky, severně od obce Bžany. LHC je nesouvislý, druhá část majetku leží v blízkosti obce Lhenice. LHC leží v katastrálních územích Bžany, Lhenice u Bžan, Lysec a Velvěty.

Přehled lesních ploch (výměra):

 • Katastr: 617342
 • BŽANY  32,0548
 • Katastr: 617351
 • LHENICE u BŽAN 22,7883

 • Katastr: 689653
 • LYSEC  30,5627
 • Katastr: 743127
 • VELVĚTY 2,5551

Platnost lesního hospodářského plánu 1.1.2007 - 31.12.2016

Kategorizace lesů:

Z důvodu ochrany přírodního léčivého zdroje je lesní majetek Obce Bžany LHC Bžany zařazen podle § 8 odst. 1 písm. b) do subkategorie 31b - lesy v ochranných pásmech zdrojů přírodních léčivých a stloních minerálních vod.

 1. kategorizace lesů: z celkové plochy porostní půdy 84,24 ha je v kategorii lesů zvláštního určení zařazeno 84,24 ha.
 2. pozemky určené k plnění funkcí lesa představují úhrnem 87,95 ha, z toho je 3,71 ha bezlesí a 84,24 ha porostní půda.

Nový lesní hospodářský plán platný od 1.1.2017 do 31.12. 2026

Hospodářské cíle vlastníka

Záměry hospodaření:

 1. Snažit se o hospodaření trvale udržitelným způsobem a zajištění schopnosti samofinancování lesního majetku.
 2. Preferovat nejen dřevoprodukční funkci lesa, ale postupně zvyšovat i funkce ostatní, hlavně rekreační.
 3. Pestrou dřevinnou skladbou s velkým zastoupením MZD zajistit dostatečnou odolnost lesního ekosystému proti abiotickým a biotickým činitelům a dále zlepšit přirozené lesní prostředí.
 4. Podél cest vysadit jehličnaté dřeviny.
 5. Průběžně udržovat stávající lesní cesty především zajištěním odtokových poměrů, opravou svršku cest a jejich vysýcháním (prořez okrajových stromů a keřů).
 • Od 1.7.2012 vykonává funkci OLH fi. JACER-CZ a.s., Bystřany, pověřená osoba Ing. Ferkl.
 • Od 11/2014 pověřená osoba za obec pan Jakub Adamec - tel. 725 518 604

v lese

Obec

Rozklikávací rozpočet

ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET OBCE BŽANY

Aplikace Ministerva financí MONITOR

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7
1
8 9
10 11 12 13 14 15 16
1
17 18 19 20 21 22
2
23
24 25 26 27 28 29 30

GObec mapový server

CzechPoint

ČEZ poruchy

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Obec Bžany
Obec Bžany

Mohlo by Vás zajímat